(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-6,7-didehydro-4,5-epoxy-3,6,14-trihydroxy-N-[1-methyl-1-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethyl]morphinan-7-carboxamide

CAS Registry Number®

916072-89-4

Cite this Page

.   CAS Common Chemistry.   CAS, a division of the American Chemical Society, n.d.   (retrieved ) (CAS RN: ).  Licensed under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Other Names and Identifiers