2-[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

CAS Registry Number®

160359-68-2
No image available.

CAS Name

2-[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

Molecular Formula

C28H28N2O5

Molecular Mass

472.53

Cite this Page

2-[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione.   CAS Common Chemistry.   CAS, a division of the American Chemical Society, n.d.   http://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=160359-68-2 (retrieved 2024-04-22) (CAS RN: 160359-68-2).  Licensed under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Other Names and Identifiers

InChI

InChI=1S/C28H28N2O5/c31-20-8-7-16-13-21-28(34)10-9-19(30-25(32)17-3-1-2-4-18(17)26(30)33)24-27(28,22(16)23(20)35-24)11-12-29(21)14-15-5-6-15/h1-4,7-8,15,19,21,24,31,34H,5-6,9-14H2/t19-,21-,24+,27+,28-/m1/s1

InChIKey

InChIKey=DHAITNWJDOSRBU-IBHWKQIPSA-N

SMILES

O[C@]12[C@@]34C=5C(O[C@]3([C@@H](CC1)N6C(=O)C=7C(C6=O)=CC=CC7)[H])=C(O)C=CC5C[C@]2(N(CC8CC8)CC4)[H]

Canonical SMILES

O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)N1C3CCC4(O)C5N(CCC64C7=C(OC36)C(O)=CC=C7C5)CC8CC8

Other Names for this Substance

  • 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(5α,6β)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-
  • 2-[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
  • Naltalimide
  • TRK 130

CAS INSIGHTSTM
Insights teaser
Insights teaser
Insights teaser
Insights teaser