(5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)morphinan-3,14-diol

CAS Registry Number®

854601-70-0
No image available.

CAS Name

(5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)morphinan-3,14-diol

Molecular Formula

C34H53NO11

Molecular Mass

651.78

Cite this Page

(5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)morphinan-3,14-diol.   CAS Common Chemistry.   CAS, a division of the American Chemical Society, n.d.   http://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=854601-70-0 (retrieved 2024-05-29) (CAS RN: 854601-70-0).  Licensed under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Other Names and Identifiers

InChI

InChI=1S/C34H53NO11/c1-3-9-35-10-8-33-30-26-4-5-27(36)31(30)46-32(33)28(6-7-34(33,37)29(35)25-26)45-24-23-44-22-21-43-20-19-42-18-17-41-16-15-40-14-13-39-12-11-38-2/h3-5,28-29,32,36-37H,1,6-25H2,2H3/t28-,29+,32-,33-,34+/m0/s1

InChIKey

InChIKey=XNKCCCKFOQNXKV-ZRSCBOBOSA-N

SMILES

O[C@]12[C@@]34C=5C(O[C@]3([C@@H](OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CC1)[H])=C(O)C=CC5C[C@]2(N(CC=C)CC4)[H]

Canonical SMILES

OC1=CC=C2C3=C1OC4C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CCC5(O)C(N(CC=C)CCC345)C2

Other Names for this Substance

  • Morphinan-3,14-diol, 4,5-epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)-, (5α,6α)-
  • Morphinan-3,14-diol, 4,5-epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propenyl)-, (5α,6α)-
  • (5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)morphinan-3,14-diol
  • Naloxegol
  • NKTR 118

CAS INSIGHTSTM
Insights teaser
Insights teaser
Insights teaser
Insights teaser